Шляхта

9 артыкулаў

Шляхта — прывілеяванае саслоўе. Эканамічная аснова пануючага становішча шляхты — феадальная ўласнасць на зямлю. Узаемаадносіны паміж рознымі слаямі шляхты грунтаваліся на прынцыпах феадальнай іерархіі.