Судзебнік Казіміра (1468)

29 лютага 1468 г. – выданне Судзебніка (Статута) Казіміра Ягайлавіча

Да 1468 г. адносіцца першы, які дайшоў да нашага нашага часу, помнік права ВКЛ, вядомы як Судзебнік Казіміра. Негледзячы на невялікі аб’ем (7 з невялікім старонак) ён з’яўляецца каштоўнейшай крыніцай па гісторыі права Вялікага княства. Ён адлюстраваў нормы літоўскага звычаёвага права, якія ўзыходзяць да старажытнага перыяду, а таксама зафіксаваў адзін з этапаў развіцця феадальнага імунітэту і дзяржаўнасці ў ВКЛ у 2-й палове XV ст.

Арыгінальны акт аб выданні Судзебніка не захаваўся. Вядомыя тры спісы ў складе ўсходнеславянскіх рукапісаў з тэрыторыі зямель Русі, якія ўваходзілі ў склад ВКЛ: Румянцаўскі (80-я гг. XV ст. Расійская дзяржаўная бібліятэка, Масква), Тарноўскі (апошняя чв. XV ст. Ягелонская бібліятэка, Кракаў) і Увраўскі (кн. XV – пач. XVI ст., Дзяржаўны гістарычны музей, Масква), з якіх апошні змяшчае найбольш поўны тэкст і ўтрымлівае найменьш памылак, а таксама змяшчае дату і месца выданне. Тэкст Судзебніка напісаны на старабеларускай мове. Упершыню ён быў апублікаваны ў 1826 г. у Вільні лацінскімі літарамі даследчыкам літоўскага права І. Даніловічам.

Паводле меркавання большасці даследчыкаў, Судзебнік быў прыняты 29 студзеня 1468 г. ў Вільні абласным соймам ВКЛ на пашыраным паседжанні панскай рады. Існуе меркаванне (К. Яблонскіс), што праца па складанню Судзебніка вялася ў вялікакняскай канцылярыі пад кіраўніцтвам канцлера і віленскага ваяводы Міхаіла Кезгайлавіча (пры ім жа вялося складанне агульназемскага прывілея 1447 г.; Міхаіл Кезгайлавіч быў адным з мецэнатаў Кракаўскага універсытэта, дзе ў XV ст. вучыліся і студэнты з Літвы).

Вільня. Верхні і ніжні замкі

Судзебнік складзены на аснове мясцовага звычаёвага права і судоваадміністратыўнай практыкі. Дакумент складаецца з 25 артыкулаў. Судзебнік устанавіў адзіныя для ўсёй дзяржавы віды пакаранняў за злачынствы супраць феадальнай уласнасці, абмяжоўваў адказнасць жонкі і дзяцей за злачынствы мужа і бацькі. У Судзебніку развіта ідэя індывідуалізацыі пакарання. Гэта было накіравана на захаванне гаспадаркі ўсёй сям’і як феадальна падатковай адзінкі, што было ў інтарэсах феадала. У выпадку, калі жонка і дзеці злодзея карысталіся крадзеным, дзейнічала норма старога звычаёвага права. Калі не было чым плаціць судовы штраф і кампенсаваць прычыненыя злачынствам страты, маглі перадаць у рабства таму, хто пацярпеў, жонку і старэйшых за 7 гадоў дзяцей асуджанага. Гэта першае ў законе вызначэнне ўзросту, з якога дзеці маглі несці адказнасць за віну бацькоў. Новым было і вызначэнне злачынства як проціпраўнага дзеяння: злачынца “ис права выступаеть”, “над право сягнул”. У Судзебніку ўпершыню змешчаны артыкул, які прадугледжваў аналогію закона. Так, паводле артыкула 23-га за ўтойванне знаходкі вінаватага каралі, як за крадзеж. Узмацненне феадальнага прыгнёту і пазбаўленне залежных сялян права свабоднага адыходу ад феадала было замацавана ў артыкуле 24-м, які прадугледжваў суровае пакаранне асоб, што садзейнічалі ўцёкам чэлядзі нявольнай і феадальна залежных сялян1.

У Судзебніку выявіўся і новы погляд на мэты пакарання. У звычаёвым праве галоўнаю мэтай пакарання была кампенсацыя пацярпеламу прычыненай шкоды і спыненне злачыннай дзейнасці. Мэта пакарання, паводле Судзебніка,— застрашванне, хоць не выключаліся і маёмасныя кампенсацыі. Цялесныя пакаранні і смяротная кара прадугледжваліся нават за такія злачынствы, як крадзеж на суму “выше полукопья”, г.зн. больш за 30 грошаў. У старажытным праве злачынец, прыгавораны да смяротнай кары, мог ад яе адкупіцца, яго маглі таксама перадаць у няволю пацярпеламу ці яго блізкім. Паводле Судзебніка забаранялася вызваляць злачынцу ад кары. У Судзебніку адлюстраваны таксама захоп чужых зямель феадаламі, іх міжусобіцы і зямельныя спрэчкі. Бакам у такіх выпадках прадпісвалася не рабіць самачынных нападаў і захопаў, а звяртацца ў суд. Калі ж феадал нападаў на другога феадала, то вінаватага належала разглядаць як парушальніка закону і караць. Але ў Судзебніку не ўказвалася, якое пакаранне трэба ўжываць да злачынца, бо такі прыгавор павінен быў выносіцца вялікім князем з панамі радай. У канцы Судзебнік абавязваў усіх жыхароў трымаць у належным стане дарогі і масты. За парушэнне гэтай павіннасці ўстанаўліваўся штраф 10 рублёў.

Першы даследчык Судзебніка І. Даніловіч разглядаў гэты дакумент як на крыніцу І Статута ВКЛ 1529 г. Іншыя даследчыкі заўважалі сувязь Судзебніка Казіміра з Судзебнікам Івана ІІІ 1497 г. і Рускай Праўдай. Паводле меркавання некаторых навукоўцаў (І.І. Лаппо), з пункту гледжання формы Судзебнік, які ў тэксце мае саманазву “ліст”, не адрозніваўся ад абласных прывілеяў і не мог мець агульнадзяржаўнага значэння і што асноўная мэта Судзебніка – гэта абмежаванне самавольства намеснікаў Казіміра Ягайлавіча ў Літве. Паводле ацэнкі іншых (А. Янулайціс), Судзебнік з’яўляўся пешым агульнадзяржаўным кодэксам ВКЛ. Існуе меркаванне, што Судзебнік першапачаткова прызначаўся для ўласна Літвы, аднак апасля мог знайсці больш шырокае скарыстанне2.

  1. Язэп Юхо. Судзебнік 1468. (Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў двух тамах. Том 2, 2-е выданне. Мінск: “Беларуская энцыклапедыя імя Патруся Броўкі”, 2007. С. 641-642)
  2. И.П. Старостина. Судебник Казимира 1468 г. (Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования, 1988-1989 гг. М.: Наука, 1991. C.170-344)
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Comments
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии